“If you have trouble imaging
a 20% loss in the stock market,
you shouldn't be in stocks.”
John Bogle

Topfondsen

Dacht u tot voor enkele jaren ook dat bank- of verzekeringsaandelen beter weerstand bieden tegen slappe beurzen dan industriële waarden? Intussen weten we beter. 'Goede huisvader'-aandelen bestaan niet. Het individuele effectenrisico heeft in vele portefeuilles een spoor van vernieling getrokken. Nochtans is dit risico bijzonder gemakkelijk te vermijden door te investeren via beleggingsfondsen of ETF’s (’Exchange Traded Funds’ of indextrackers).

PRECISIS kijkt naar fondsen en trackers op een absoluut objectieve manier. Slechts de voor het genomen risico verbeterde prestatie op lange termijn is wat telt. Deze prestatie moet die van de referte-index of van het sectorgemiddelde beduidend overtreffen. Kosten (eenmalige, zowel als jaarlijkse) kunnen het rendement van een fonds sterk aantasten. Ook aan dit aspect van de fondsenanalyse hecht PRECISIS veel belang.

Beleggingsfondsen kennen een actief of passief beheer. Actief beheer betekent dat de fondsenmanager probeert om systematisch beter te doen dan zijn referte-index. Passief beheer betekent dat de fondsenmanager de index afspiegelt. Ongeveer 80% van alle Amerikaanse fondsen slaagt er op termijn niet in om zijn referte-index te verslaan. Dit verklaart het succes van de per definitie passief beheerde indexfondsen. Om superieur te scoren komt het er dus op aan de witte raven te identificeren. Lees in dit verband het artikel van Mark Scholliers verschenen in het Januari/februari 2013 nummer van het Tijdschrift voor Bank -en Financiewezen 'Actief versus passief beheer: de Belgische aandelenmarkt als testcase'.

PRECISIS informeert op een absoluut objectieve wijze over fondsen die consistent beter dan gemiddeld presteren. Hebt u vragen bij een of meer fondsen in portefeuille? Laat het ons weten (zie contactgegevens onderaan deze pagina). We vergelijken de prestaties van uw fonds(en) met de gemiddelde prestatie van de topperformers in zijn (hun) sector.

Vijf voorbeelden (in alfabetische volgorde) van dergelijke fondsen of ETF’s en hun ISIN code (Opgelet! Zie Disclaimer).

Carmignac Investissement - FR0010148981

J.O. Hambro Global Select - IE00B3DBRP41

Quest Management Cleantech - LU0346060212

Value Square Equity World - BE0948331591

Vanguard US Fundamental Value - IE0034156905